HUKUK DAVALARI

Aile Hukuku Davaları
• Anlaşmalı Boşanma Davaları
• Çekişmeli Boşanma davaları
• Nafaka Davaları
• Mal Rejimleri İle İlgili Davalar
• Mal Paylaşımı İle İlgili Davalar
• Velayet Davaları
• Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
• Çocuk için İştirak Nafakası Davaları
• Çeyiz ve Ziynet Alacak Davaları
• Babalık Davaları
• Tanıma ve Tenfiz Davaları
• Vesayet Davaları
• Vasiyetname
• Evlat Edinme Davaları
• Evlenmeye İzin Verilmesi İstemli Davalar
• Evlenme İşleminin İptali veya Yokluğuna Dair Davalar

Kat Mülkiyeti Durumundan Kaynaklanan Davalar
• Kat malikleri kurulu kararlarına itiraz
• Apartman yöneticiliğinden kaynaklanan davalar

Medeni Hukuka İlişkin Davalar
• Vasi Atanması/ Vasi Değişikliği Davaları,
• Gaiplik Davaları
• Yaş Düzeltme Davaları
• Cinsiyet Değişikliği Davası
• Kayyum Atama Davaları
• İsim Düzeltme/Değiştirme Davaları
• Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

İŞ HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR
• Sosyal Güvenlik Hukuku
• Sendikalar Hukuku
• Toplu İş Sözleşmeleri
• Kıdem, ihbar v.b. işçilik alacakları davaları
• Hizmet tespiti davaları
• İşçi ve işveren arasındaki tüm ihtilafların çözümü

KAMULAŞTIRMA DAVALARI
• Uzlaşma aşamalarında danışmanlık
• Uzlaşamama sonucu açılan bedel davası takibi
• Kamulaştırmasız el atma davaları
• Kamulaştırmaya karşı iptal davaları

SAĞLIK HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR
• Hekimin sorumluluğu
• Yanlış tanı ve tedaviden kaynaklanan tazminat davaları
• Hasta hakları
• Hekim hakları

GAYRİMENKULE İLİŞKİN DAVALAR
• Kiralananın Tahliyesi
• Kira Alacakların Yasal Takibi
• Tapu İptal ve Tescil Davaları
• Gayrimenkul Satış Vaadinden Kaynaklanan Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar
• Emlakçı Alım-Satım Mukavelesinden Kaynaklanan davalar

TİCARET HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR
• Şirketler Hukuku
• Sigorta Hukuku
• Kambiyo Davaları
• Haksız Rekabet Davaları
• Fikri ve Sınai Haklar Davaları
• Bankacılık ve Finans Hukuku Davaları
• Leasing Davaları
• Faktoring Davaları
• Tahkim Davaları
• Kooperatif Hukukuna ilişkin Davalar

MİRASA İLİŞKİN DAVALAR
• Tenkis Davaları
• Vasiyetname düzenlemek
• Veraset Davası
• Miras Sözleşmesinden Doğan Davalar
• Mirasın Reddine Dair Davalar

TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR
• Devre Tatil Sözleşmesinden Kaynaklanan Satıcının Hakem Heyeti Kararına İtiraz Davaları
• Tüketici Kredisinden Kaynaklanan Davalar
• Ayıplı Mal veya Hizmetin/Malın İadesi/Yenisi İle Değiştirilmesi/Bedel İadesi Davaları
• Paket Tur Sözleşmesinden Kaynaklanan Sözleşmenin Uyarlanması Davaları
• Kredi Kartından Kaynaklanan Ayıplı Hizmet ve Ayıplı Mal Davaları


Bu sitede paylaşılan bilgiler bilgilendirme amaçlı olup, yazılı izin alınmaksızın kullanımı yasaktır. Ayrıca sitede paylaşılan bilgiler Avukatlık Kanunu ve ilgili yasal düzenlemeler uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.
Tüm hakları saklıdır. Sadin KOÇ Hukuk Bürosu © 2017