İcra-İflas Hukukuna İlişkin Davalar


• İflas ve konkordato davaları
• İcra Takip Davaları
• İhtiyati haciz
• Çek, senet ve ilamsız icra takipleri
• İflasın ertelenmesi
• Nafaka alacaklarının takibi
• Çocuk teslimi icra takipleri
• Toplu icra takibi, şirketler adına takipler
• İcra takibine itiraz
• İtirazın İptali – Kaldırılması davaları.
• Şahıs ve İşletmeler arası uyuşmazlıkların çözümü


Bu sitede paylaşılan bilgiler bilgilendirme amaçlı olup, yazılı izin alınmaksızın kullanımı yasaktır. Ayrıca sitede paylaşılan bilgiler Avukatlık Kanunu ve ilgili yasal düzenlemeler uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.
Tüm hakları saklıdır. Sadin KOÇ Hukuk Bürosu © 2017