İDARİ YARGI DAVALARIİDARİ DAVALAR
• Tam yargı davaları
• İdari İşlemin İptaline İlişkin davalar
• Memur davaları
• Disiplin cezaları
• Atamalar
• Tazminat davaları
• Uzman öğretmenlik red kararına ilişkin davalar
• Sözleşmeli öğretmenlerin yolluklarına ilişkin davalar
• Kurumlar ile kişiler arasındaki her türlü hukuki sorunun çözümü

İHALE MEVZUATI İLE İLGİLİ DAVALAR
• İhaleler ile ilgili usul ve esastan kaynaklanan davalar,
• KİK'e İtirazda Bulunma,

ÖĞRENCİ DAVALARI
• Cevap kağıdına itiraz
• Uzaklaştırmaya ilişkin davalar
• Disiplin cezaları
• Burslarla ilgili davalar

VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDAN DOĞAN DAVALAR
• Vergi Uyuşmazlığından Doğan Davalar,


Bu sitede paylaşılan bilgiler bilgilendirme amaçlı olup, yazılı izin alınmaksızın kullanımı yasaktır. Ayrıca sitede paylaşılan bilgiler Avukatlık Kanunu ve ilgili yasal düzenlemeler uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.
Tüm hakları saklıdır. Sadin KOÇ Hukuk Bürosu © 2017